xo-dung-chat-thai-y-te-10-lit (6)

Xô đựng chất thải y tế 10 lít

Xô đựng chất thải y tế 10 lít màu vàng

Xô đựng chất thải y tế 10 lít là xô y tế chuyên dụng để trên xe tiêm, phòng khám, có độ bền cao, chịu va đập

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.