phan-compost-tu-rac-huu-co

Phân compost từ rác hữu cơ

Phân compost từ rác hữu cơ

thùng ủ rác hữu cơ tại nhà 120 lít HDPE< làm thùng ủ phân compost, thùng rác hữu cơ 120L có vòi, thùng rác công cộng, thùng rác nông thôn

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.