Các loại thùng đựng rác y tế

Thùng rác y tế

Các loại thùng đựng rác y tế

Thùng rác y tế 240l, thùng đựng rác y tế 240l, thùng đựng chất thải lây nhiễm y tế, thùng đựng chất thải y tế 240l, thùng đựng rác lây nhiễm 120l, thùng rác 240l xám, thùng rác y tế vàng 240l, các loại thùng đựng rác y tế

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.