thung-rac-chua-chat-thai-co-nguy-co-chua-sars-cov2 (3)

Thùng rác Covid-19 120L, thùng đựng rác COVID-19 – SARS-CoV-2,thùng đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thùng rác y tế màu vàng,thùng rác chứa chất thải có nguy cơ chứa sars-cov2

Thùng rác Covid-19 120L, thùng đựng rác COVID-19 – SARS-CoV-2,thùng đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thùng rác y tế màu vàng,thùng rác chứa chất thải có nguy cơ chứa sars-cov2

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.