thung-rac-covid-19 (8)

Thùng đựng rác y tế Covid-19

Thùng rác Covid-19 120L, thùng đựng rác COVID-19 – SARS-CoV-2,thùng đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thùng rác y tế màu vàng

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.