Xe thu gom rác 660 lít 3 bánh đúc – vàng

Trong lĩnh vực y khoa, sẽ có quy định về việc phân loại rác thải riêng căn cứ theo thông tư 58 của bộ tế. Lượng rác thải y tế trong ngày thường nhiều cần đến sự hỗ trợ của thùng rác y tế và xe thu gom rác bệnh viện 660 lít 3 bánh. […]