Xe thu gom rác 660l nhựa HDPE – cam

Sự khó khăn trong việc vận chuyển rác thải đến nơi tập kết ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian xử lý rác thải. Chính vì thế Xe thu gom rác 660l màu cam được sử dụng để đẩy nhanh quá trình này, mang đến giải pháp hiệu quả để thu gom rác thải nơi […]