Túi rác y tế màu xanh – túi đựng chất thải thông thường

Theo thông tư 58 của BYT và PTNMT, chất thải y tế được chia thành 4 nhóm chính và phải dùng túi chứa chất thải riêng. Với nhóm chất thải thông thường tại bệnh viện, sử dụng túi đựng rác thải y tế màu xanh và thể hiện rõ đặc điểm của nhóm chất thải, logo […]