Túi rác y tế màu đen – túi đựng rác thải nguy hại

Nếu túi rác màu vàng được quy định dùng được chất thải lây nhiễm, thì túi màu đen là loại túi đựng rác thải nguy hại được sử dụng trong y tế khá phổ biến. Túi rác nhựa cho y tế vàng và đen Khác với các loại túi thông thường, túi rác y tế màu […]