Túi rác y tế màu vàng – túi đựng chất thải lây nhiễm

Những loại rác thải nguy hại có nguy cơ lây nhiễm cao thường được chứa trong loại túi đựng chất thải lây nhiễm màu vàng, có logo rác lây nhiễm tương thích với thông tư 58 của bộ y tế.  Khác với loại túi rác thông thường, loại túi rác y tế dùng cho bệnh […]