Thùng rác y tế 25 lít đạp chân màu vàng [MẪU MỚI]

Tại các cơ sở y tế như bệnh viện, trạm y tế, lượng chất thải y tế chiếm một phần không nhỏ trong lượng rác cả nước. Và nếu không được phân loại rác mà để chung xử lý có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng. Thùng rác y tế 25 lít đạp […]