Thùng rác 240 lít đựng chất thải lây nhiễm

Tầm quan trong của loại thùng rác y tế 240 lít trong hoạt động thu gom và quản lý chất thải thuộc khuôn viên cơ sở y tế, giúp hạn chế các nguồn lây nhiễm lên cơ thể người. Nếu nói thùng rác y tế nhỏ thu gom tập trung chất thải chi tiết, thì […]