Thùng rác y tế 120 lít màu vàng

Thùng rác công cộng được đánh giá là sản phẩm tiện ích giúp bảo vệ mỹ quan đô thị, hạn chế việc vứt rác bừa bãi. Riêng trong y học, thùng rác y tế 120 lít rất quan trọng, sử dụng như một thiết bị hữu ích chứa rác, phân biệt rác thải y tế […]