Ngã ngửa với lợi ích không ngờ từ loại thùng rác phân loại 2 ngăn 40L

Các kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn ngày càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết đến cuối ngày 31/12/2024. Những khu vực nhỏ như nhà ở, văn phòng thì việc sử dụng loại thùng rác phân loại 2 ngăn 40L sẽ rất phù hợp và thuận tiện trang bị, thực hiện việc […]