Thùng rác inox có gạt tàn thuốc lá loại tròn

Tại các khu vực công cộng, ngoài rác thải thông thường thì tàn thuốc lá là loại chất thải có nguy cơ gây cháy nổ cao nếu không được dập tắt. Để ngăn chặn điều này, thùng rác inox có gạt tàn thuốc trụ tròn lớn đáp ứng tách biệt loại chất thải này, mẫu mã […]