Thùng rác Covid-19 60 lít màu vàng

Thùng rác Covid-19 60 lít màu vàng là sản phẩm cần thiết nên trang bị riêng biệt cho mỗi khu vực cách ly, với mục đích hạn chế tối đa sự tiếp xúc gần. Những đặc tính của loại thùng rác nhựa này đem đến khiến nó trở thành một vật dụng quan trọng trước […]