Thùng rác công nghiệp 240 lít xanh lá

Thùng rác công nghiệp 240 lít hay thùng rác công cộng 240l đều chỉ chung một loại thùng đựng rác thu gom chất thải ngoài cộng đồng. Được biết đến như một ‘vị công thần’ với trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp. Những phẩm chất đáng tự hào […]