Thùng rác công cộng 240L nắp kín

Những khu vực có đông người tập trung rất dễ phát sinh rác thải với khối lượng lớn. Để giải quyết tình trạng rác thải ứ động, gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị, Thùng rác công cộng 240L nắp kín sẽ trở thành công cụ tiện lới giúp chứa rác, giảm thiểu […]