Thùng rác 2 ngăn composite 120L

Ngày nay, việc dân số gia tăng nhanh đã dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, nhất là rác thải. Rác mỗi ngày thải ra nhiều nên cần  sản phẩm phân loại rác đúng cách.Thế nên thùng rác 2 ngăn composite trở thành xu hướng tương lai. Thông số kỹ thuật thùng […]

Thùng rác 2 ngăn composite mẫu 2

Thùng rác 2 ngăn phân loại hay 3 ngăn dùng để phân loại rác thải tùy theo nhu cầu người sử dụng. Phân loại rác thải là một việc làm tất yếu mà mọi người dân phải thực hiện để xây dựng lối sống văn minh, góp phần xây dựng môi trường sống xung quanh […]