Thùng rác 2 ngăn 40 lít đạp chân xanh xám

Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn là phương châm để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Được thực hiện từ trong gia đình với sự hỗ trợ của các loại thùng phân loại rác, trong đó có thùng rác 2 ngăn 40 lít Minh Khang. Sự tiện dụng của dòng thùng rác […]