Thùng rác 1100l nhựa HDPE 4 bánh

Thu gom rác khu vực nhỏ thường sử dụng thùng rác nhỏ hoặc vừa, vận chuyển rác đến khu vực tập trung sẽ sử dụng loại lớn. Thùng rác 1100l nhựa HDPE 4 bánh xe là dòng xe gom rác đẩy tay phổ biến được các công ty môi trường. Sở hữu thể tích chứa […]