Thùng phuy nhựa nắp rời 150 lít

Các ngành sản xuất công nghiệp sau khi ra thành phẩm cần có các dạng thùng chứa để lưu trữ hàng hóa, tiện cho việc vận chuyển đến các đại lý và tay người tiêu dùng.Thùng phuy nhựa nắp rời 150 lít được sử dụng phổ biến chuyên đựng hóa chất ở trạng thái lỏng, […]