Thùng phi nhựa 200l mới nắp hở kiềng sắt

Trong công nghiệp sản xuất, thùng phi nhựa 200l mới nắp hở và thùng phuy nhựa 220l kín được sử dụng nhiều để chứa, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa lưu động. Nếu nói tank nhựa IBC 1000L là công cụ chứa hàng hóa ‘hạng nặng’ thì phi nhựa 200l thuộc nhóm trung bình để […]