Thùng nhựa đặc B4

Thùng nhựa đặc B4 là sản phẩm dạng hộp để chứa hàng hóa, dụng cụ, linh kiện, vật dụng văn phòng,… được phân loại và xếp gọn vào hộp, tránh thất lạc, dễ dàng tìm kiếm khi cần dùng đến. Được ứng dụng rất đa dạng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thông số thùng nhựa […]