Thùng rác y tế vàng 60L đạp chân

Quy định đối với thùng đựng rác y tế 60L màu vàng của bộ y tế như thế nào? Tại các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám tư, trạm y tế, … chất thải phát sinh thường xuyên, nên cần có sản phẩm để phân loại rác đúng cách. Với loại thùng […]