Thùng đựng rác thải y tế màu vàng 240L

Trong y tế, thùng đựng rác thải y tế màu vàng 240L là loại thùng đựng rác thải nguy hại có nguy cơ lây nhiễm cao. Thiết bị này được dùng nhiều và chính tại bệnh viện và các cơ sở y tế công cộng khác. Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch do đường […]