Thùng đựng rác thải nguy hại 120 lít màu đen

Thùng đựng rác thải nguy hại 120 lít màu đen là loại sản phẩm chứa chất thải có tính chất gây độc, độc tế bào nhưng không lây nhiễm. Sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu hóa chất, sinh học,… Ngoài công dụng chính là chứa chất thải, do […]