Thùng đựng rác công cộng ngoài trời 120 lít

Để giữ môi trường chung xanh – sạch – đẹp, ở những khu vực công cộng thường được đặt các loại thùng đựng rác ngoài trời, mục đích là để thu gom rác, người dân có nơi bỏ rác đúng quy định. Mẫu thùng chứa dùng phổ biến nhất là thùng rác công cộng ngoài […]

Thùng đựng rác ngoài trời giả gỗ đơn A78 – F

Cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại, con người không chỉ mưu cầu về sự đầy đủ mà còn đòi hỏi về cái đẹp. Thùng rác cũng thế, nhất lá thùng đựng rác ngoài trời có nhiều sự` lựa chọn hơn với kiểu giả gỗ. Nổi bật với mẫu thùng rác giả gỗ đơn […]