Tank nhựa 1000l cũ súc sạch mới 95%

Tank nhựa 1000l cũ hay bồn nhựa khung thép 1000l được sử dụng rất nhiều trong các hoạt động công – nông nghiệp bởi tính chất đa năng của nó. Bồn đã qua sử dụng thực chất nguồn hàng đến từ các loại tank nhựa 1000 lít mới, được các đơn vị họ sử dụng […]