Tank nhựa 1000 lít – có khung thép mới loại I

Tank nhựa 1000 lít hay bồn nhựa khung thép 1000l là thiết bị chuyên dụng đựng hóa chất, hóa phẩm an toàn và hiệu quả. Sản phẩm đạt được những yêu cầu tiêu chuẩn khắc khe nhất sử dụng trong và ngoài nước. Cập nhật báo giá tank nhựa 1000L mới 100% với mức giá […]