Tank IBC 1000L có khung thép đã qua sử dụng

Tính hữu dụng của Tank IBC 1000L trong đời sống sản xuất giúp hàng hóa chứa trong bồn được bảo vệ an toan. Là sản phẩm được các doanh nghiệp trong và ngoài nước sử dụng rộng rãi. Để giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí, Công ty MKC giới thiệu bồn hóa chất […]