Sóng nhựa hở HS004 (3T1)

Trong sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực ngành nghề khác, hàng hóa sản phẩm cần vật dụng để chứa hàng, sắp xếp gọn gàng, có thể mang vác vận chuyển.Sóng nhựa hở HS004 giải quyết được vấn đề này, trở thành sản phẩm quen thuộc để đựng hàng hóa. Thông số kỹ thuật sóng […]