Sóng nhựa 5 bánh xe (HS0199)

Sóng nhựa 5 bánh xe là sóng công nghiêp dùng trong các nhà máy, xí nghiệp, những vựa trái cây hoặc các công ty thủy hải sản -Hiện nay người ta sử dụng sóng nhựa 5 bánh xe như 1 thùng chứa hàng để giao hàng  Sóng nhựa hở 5 bánh xe  Được sản  xuất […]