Khay nhựa đựng ốc vít nhỏ 716 màu

Các hoạt động diễn ra trong đời sống và trong sản xuất, không tránh khỏi sử dụng đến các phụ kiện có kích thước bé, rất dễ thất lạc. Khay nhựa đựng ốc vít là dụng cụ để giải quyết vấn đề nan giải trên một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm là thiết bị […]