hop-dung-vat-sac-nhon-inox-2-lit (8)

hộp đựng vật sắc nhọn inox 2 lít

hộp đựng vật sắc nhọn inox 2 lít

hộp hủy kim inox 2 lít, hộp hủy kim inox 6 lít, hộp đựng chất thải sắc nhọn, hộp hủy kim tiêm y tế 2 lít. hộp hủy kim tiêm y tế 6 lít, hộp đựng vật sắc nhọn inox, hộp inox hủy kim tiêm

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.